Johtaminen ja strategia

Kurssit tunnisteella "Johtaminen ja strategia"

Haluatko terävöittää organisaatiosi asiakaskokemuksen johtamistaitoja ja pysyä kilpailijoidesi edellä? Tule mukaan webinaariimme, jossa pureudumme asiakaskokemuksen johtamisen (Customer Experience Management, CEM) osaamisen kehittämiseen ja sen merkitykseen kilpailuedun rakentamisessa. Webinaarissa keskitymme CEM-strategioiden vahvistamiseen ja tehokkaampaan resurssien kohdentamiseen. Opit, miten voit hyödyntää benchmarkkausta asiakaskokemuksen johtamistason nostamisessa. Tulokset auttavat sinua vertailemaan oman organisaatiosi aktiviteetteja muihin ja oppimaan lisää muiden suunnitelmista. CEM Benhcmark toimii tehokkaana apuvälineenä organisaatiosi asiakaskokemuksen johtamistason arvioinnissa ja kehittämisessä.

Kouluttaja: Sirte Pihlaja

Avainsanat: CX, CEM, asiakaskokemus, johtaminen, strategia

Tässä koulutuksessa opit näistä teemoista:

  • Työnantajakuva, työnantajamielikuva, työnantajabrändi, employer branding… Mitä niillä tarkoitetaan ja miten tämä kaikki liittyy organisaation strategiaan ja brändiin?
  • Miten rakentaa brändiä työnantajuuden näkökulmasta? Mikä on oikeasti tärkeää ja miten välttää ankeimmat kliseet?
  • Miten markkinointi, viestintä ja HR voivat yhdistää voimansa liiketoiminnan tavoitteiden eteen?
  • Tutustumme samalla innostaviin esimerkkeihin onnistuneista työnantajakuvan edistysaskeleista.

Kouluttajat: Vilma Vikman, Lauri Vaisto

Avainsanat: brändi, strategia, työnantajamielikuva

Opettaja Mia Lehto

Webinaarin aiheina mm.

· Miten brändi vaikuttaa yrityksen arvoon?
· Brändi yrityskaupoissa
· Brändin ISO-standardit
· Brändi kiinni taloudellisiin mittareihin
· Omistajan tahtotila – brändin numeerinen kasvuvaatimus

Koulutus on suunnattu erityisesti yritysten ylemmälle johdolle.

Kouluttajat: Jari Taipale, Roope Jääskeläinen

Avainsanat: brand leadership, brändijohtaminen, brändäys, brändi, johtaminen, omistaja-arvo

Opettaja Mia Lehto

Tässä tallenteessa kysytty asiantuntija Juuso Kemi kertoo, miten osallistamisen keinoin yrityksen työntekijät tai kokonaisen kaupungin väki saadaan mukaan brändiuudistukseen. Juuso kertoo, kuinka saada ihmiset puhumaan yhteistä kieltä ja miten luodaan tunne siitä, että yksittäinen työntekijä on osa suurempaa kokonaisuutta.

Kouluttaja: Juuso Kemi

Avainsanat: brändäys, brändi, brändiuudistus, osallistaminen

Opettaja Mia Lehto

Kouluttajat: Timo Suokko, Hanna Viita, Jari Perälä, Timo Järvinen, Petteri Häkkänen

Avainsanat: brand development, brändin kehittäminen, brand marketing, brändimarkkinointi, company responsibility, consumer behaviour, kuluttajakäyttäytyminen, FIN, future and trends, tulevaisuus ja trendit, intellectual property rights, immateriaalioikeudet, marketing psychology, markkinointi psykologia, marketing regulation, markkinoinnin lainsäädäntö, sustainable, yritysvastuu

Opettaja Mia Lehto

Kotipizzan Rainer Lindqvist kertoo miten Kotipizza onnistui rakentamaan brändin, joka pystyy laadulla pizzamarkkinassa, jossa kilpailutekijänä on pidetty hintaa.

Kouluttaja: Rainer Lindqvist
Avainsanat: brand development, brändin kehittäminen, brand leadership, brändijohtaminen, brand marketing, brändimarkkinointi, FIN
Opettaja Mia Lehto

Ritva Seppänen kertoo Wärtsilän brändiuudistuksesta sekä miten se on onnistuttu jalkauttamaan globaaliin organisaatioon.

Kouluttaja: Ritva Seppänen

Avainsanat: brand leadership, brändijohtaminen, brand marketing, brändimarkkinointi, company responsibilityFINsustainable, yritysvastuu

Opettaja Mia Lehto

Kouluttaja: Kirsi Puntila

Avainsanat: alcohol marketing, alkoholimainonta, brand leadership, brändijohtaminen, company responsibilityFIN, future and trends, tulevaisuus ja trenditsustainable, yritysvastuu

Opettaja Mia Lehto

Tässä brändiseminaarissa pureudutaan brändin arvon kehittämiseen sekä riskien hallintaan. Seminaarissa käsitellään omakohtaisten kokemusten kautta myös hankalia tilanteita sekä toimintamalleja, joilla on negatiivista vaikutusta brändin arvoon.

Kouluttaja: Mikko Koskinen

Avainsanat: alcohol marketing, alkoholimainonta, brand building, brändin rakentaminen, brand leadership, brändijohtaminen, brand marketing, brändimarkkinointiFIN

Opettaja Mia Lehto

Tässä brändiseminaarissa pureudutaan brändin arvon kehittämiseen sekä riskien hallintaan. Seminaarissa käsitellään omakohtaisten kokemusten kautta myös hankalia tilanteita sekä toimintamalleja, joilla on negatiivista vaikutusta brändin arvoon.

Kouluttaja: Reija Laaksonen

Avainsanat: brand development, brändin kehittäminen, brand leadership, brändijohtaminen, brand marketing, brändimarkkinointiFIN

Opettaja Mia Lehto

AI vyöryy päälle joka suunnasta ja haastaa perinteiset työmallit ja ajatukset. Mitä tästä pitäisi ajatella? Mitä tehdä ja miten varautua muuttuvaan toimintaympäristöön? Ja ennen kaikkea - mikä on eettisesti kestävää?

Kouluttaja: Tommi Pelkonen

Avainsanat: AI, tekoäly, etiikka, eettinen kestävyys

Kilpailut ovat loistava tilaisuus näyttää taitosi ja saavutuksesi markkinoinnin ja viestinnän maailmassa, mutta ne vaativat huolellista suunnittelua ja strategista ajattelua. Tämä koulutus tarjoaa syvällistä tietoa siitä, miten voit suunnitella voittavan kilpailustrategian ja toteuttaa kilpailuihin osallistumisen esimerkiksi Cannes LIONS, Effie ja Finnish Comms Awards -kilpailuissa. Opit askel askeleelta, miten voit luoda vaikuttavia kilpailutöitä ja samalla säästää arvokkaita resursseja.

Kouluttajat: Maarit Aarrekangas, Riku Vassinen, Lauri Toivonen, Mats Nyström

Avainsanat: kilpailut, mainonta, viestintä, markkinointi, tuloksellisuus, KPI, kilpailutyö, voittaminen, kilpailustrategia, CannesLions, Effie, FinnishCommsAwards, FCA

Millaisia taitoja tulevaisuuden markkinointijohtajilta vaaditaan?

Marketing Finland ja Skillcode toteuttavat yhteistyössä markkinointijohtajille suunnatun Future CMO Growth -ohjelman alkuvuonna 2024. Koulutus toteutetaan tammi-kesäkuussa livetapaamisina (6 kpl) Helsingissä.
Tule kuulemaan tarkemmin, mistä tässä koulutusohjelmassa on kyse ja esitä kysymyksiä koulutusohjelman toteuttajille.

Kouluttajat: Maria Sipilä, Jenni Kankkunen, Riikka-Maria Lemminki

Avainsanat: brand building, brändin rakentaminen, brand leadership brändijohtaminen, brand marketing, brändimarkkinointi, brändi, itsensäkehittäminen, kansainvälinen liiketoiminta, kansainvälisyys, kasvu, kasvuyritys, markkinoinnin johtaminen, markkinointijohtaja, oppiminen, osaaminen, tulevaisuus, työelämätaidot

Opettaja Mia Lehto

Laadukas sidosryhmien hallinta parantaa organisaation kykyä saavuttaa tavoitteitaan paremmin. Sidosryhmien osallistaminen esimerkiksi innovaatiotoiminnassa, ongelmanratkaisussa ja muutosjohtamisessa kasvattaa tuottavuuden lisäksi myös brändiarvoa ja sitouttaa osallistuja tehokkaasti.

Kouluttaja: Tuukka Ylälahti

Avainsanat: marketing technology, markkinointiteknologia, markkinoinnin teknologiat, osallistaminen, sitouttaminen, teknologia, yhteisöalusta

Opettaja Mia Lehto

Miten löydän yritykselleni ja itselleni sopivan markkinointikumppanin? Oikean markkinointikumppanin löytäminen ei ole helppo asia ja toimivan suhteen vaikutus tuloksekkaalle markkinoinnille on ratkaisevan tärkeää. Siksi pohdimme, miten löytää – ei vain yrityksellesi – vaan myös sinulle sopiva kumppani markkinointiviestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Arjen ylä- ja alamäkiin. Pohdimme, mihin potentiaalisen kumppanin ominaisuuksiin on syytä kiinnittää huomiota ja miten ylipäätään varmistua siitä, että tehdyt havainnot ovat tosia. Tarkastelemme, millaiset pelisäännöt kumppanin kanssa kannattaa sopia liittyen esimerkiksi toimeksiantoihin, työn arvioitiin tai kommunikaatioon.

Kouluttaja: Anssi Järvinen

Avainsanat: kumppanisuhteet, kumppanivalinta, markkinoinnin ammattilaiset, markkinointi, markkinointiviestintä

Opettaja Mia Lehto

Ensimmäinen seminaari järjestetään virtuaalisesti. Aiheena on markkinoinnin mittarit liiketoiminnan ohjauksessa ja yritysjohdon työkaluna.

Kouluttajat: Jani Halme, Jarmo Lipiäinen, Rami Kittilä, Miska Rajasuo, Teemu Suutari, Antti Kallio

Avainsanat: liiketoiminnan mittarit, markkinoinnin mittaaminen, Markkinoinnin mittaaminen ja tuloksellisuus, markkinoinnin mittarit, Markkinoinnin tulosten mittaaminen, mittaaminen, mittarit, round table

Opettaja Mia Lehto

This webinar will focus on why stories are often the most effective form of marketing and how to use them to that end.

What makes stories more effective at changing people’s minds than rational argument?

What is narrative thinking and how can I use it?

What is a narrative platform and how does it make stories more effective?

What companies have been using storytelling as a key component of their marketing efforts, and what results are they getting?

Speakers: Frank Rose, Väinö Leskinen 

Keywords: narrative, storytelling

Opettaja Mia Lehto