Verkkosivujen kehitys ja optimointi

Kurssit tunnisteella "Verkkosivujen kehitys ja optimointi"

Google Analytics 4 on ollut kaksi kuukautta käytössä - mitä nyt?

Universal Analytics lopetti datan tallentamisen heinäkuun alussa, noin kaksi kuukautta sitten. Osa organisaatioista on suunnitellut Google Analytics 4 version käyttöönoton hyvissä ajoissa, mutta jotkut ovat luottaneet Googlen automaattiseen päivitykseen. Niin tai näin, miten voit varmistaa, että GA4 on varmasti hyödyllisessä käytössä? Miten markkinointi & myynti toimivat yhdessä, ja miten toimitaan dataohjautuvasti digitaalisessa maailmassa?

Kouluttaja: Petri Mertanen

Avainsanat: analytiikka, dataohjautuvuus, ga4, Google Analytics, markkinoinnin mittaaminen, mittaaminen, seuranta, tiedolla johtaminen, universal analytics

Opettaja Mia Lehto

GA4 on tutun Google Analyticsin uusin versio (tunnettu aiemmin myös nimellä Google Analytics App+Web), joka pohjautuu Firebase-teknologiaan ja on melko erilainen järjestelmänä kuin aiemmat versiot. Google Analytics 4 sisältää uusia, hyödyllisiä ominaisuuksia ja tässä kaksiosaisessa koulutuksessa käydään läpi sen käyttöönottoon liittyviä asioita ja asetuksia sekä tutustutaan Google Stackin neljään analytiikkatyökaluun: Google Tag Manageriin, Google Analyticsiin, Data Studioon ja Optimizeen. Koulutuksessa käydään lyhyesti läpi myös Google Analyticsin historiaa ja Universal Analyticsin sekä GA4:n eroja.

Kouluttaja: Petri Mertanen

Avainsanat: analytiikka, data studio, ga4, Google Analytics, google stack, markkinoinnin mittaaminen, mittaaminen, optimize, seuranta, Tag manager, universal analytics

Opettaja Mia Lehto

GA4 on tutun Google Analyticsin uusin versio (tunnettu aiemmin myös nimellä Google Analytics App+Web), joka pohjautuu Firebase-teknologiaan ja on melko erilainen järjestelmänä kuin aiemmat versiot.

Kouluttaja: Petri Mertanen

Avainsanat: analytiikka, data studio, ga4, Google Analytics, google stack, markkinoinnin mittaaminen, mittaaminen, optimize, seuranta, Tag manager, universal analytics

Opettaja Mia Lehto

GA4 on tutun Google Analyticsin uusin versio (tunnettu aiemmin myös nimellä Google Analytics App+Web), joka pohjautuu Firebase-teknologiaan ja on melko erilainen järjestelmänä kuin aiemmat versiot. Google Analytics 4 sisältää uusia, hyödyllisiä ominaisuuksia ja tässä koulutuksessa käydään läpi sen käyttöönottoon liittyviä, huomioitavia asioita.

Sisältö (osa 2):
• Tavoitteet (konversiopisteet) GA4:ssa
• Räätälöidyt dimensiot ja metriikat GA:ssa
• Mainonnan yleisöjen rakentaminen GA4:ssa
• Verkkokaupan seuranta GA4:n avulla
• GA4 implementaation testaaminen
• Google Tag Managerin hyödyntäminen (ns. tuplatägitys)
• GA4 implementaation arvioiminen
• Standardiraportit GA4:ssa
* Universal Analytics ja GA4 datan vertailu

Kouluttaja: Petri Mertanen

Avainsanat: analytics, analytiikka, Google Analytics

Opettaja Mia Lehto

GA4 on tutun Google Analyticsin uusin versio (tunnettu aiemmin myös nimellä Google Analytics App+Web), joka pohjautuu Firebase-teknologiaan ja on melko erilainen järjestelmänä kuin aiemmat versiot. Google Analytics 4 sisältää uusia, hyödyllisiä ominaisuuksia ja tässä koulutuksessa käydään läpi sen käyttöönottoon liittyviä, huomioitavia asioita.

Sisältö (osa 1):
• Google Analyticsin kehityshistoria
• Universal Analytics propertyn kevyt auditointi
• Universal Analyticsin ja Google Analytics 4:n erot
• Google Analytics 4:n uudet ominaisuudet
• Näkymät ja filtterit GA4:ssa
• Tapahtumien (eventien) muuntaminen GA4-muotoon

Kouluttaja: Petri Mertanen

Avainsanat: analytics, analytiikka, Google Analytics

Opettaja Mia Lehto

Tallenteessa käydään läpi datan analysoinnin erilaisia mahdollisuuksia. Pääsääntöisesti valmennus keskittyy markkinoinnin dataan ja heuristiseen analysointiin. Tämän lisäksi tallenteessa käydään läpi Google Analyticsiin tallennettavaa ja dashboardissa näytettävää dataa. Webinaari antaa ymmärryksen siitä, mitä dataa on syytä tarkkailla ja miten tyypillisimpiä analysointeja tehdään. 

Kouluttaja: Petri Mertanen

Avainsanat: analysointi, analytiikka, data, mertanen

Opettaja Mia Lehto

Tässä tallenteessa käydään läpi Google Analyticsin uusinta, 4-versiota. Vajaa vuosi sitten Google ilmoitti Analyticsin uudesta nimestä sekä kehityssuunnasta. Nykyään paljon käytössä oleva Universal Analytics jää historiaan, sillä jatkossa kehityspanostukset suuntautuvat Google Analytics 4 versioon, joka pohjautuu Firebase-teknologiaaan. Tämän valmennuksen aikana käydään läpi Universal Analyticsin ja Google Analytics 4:n eroja sekä GA4:n uusia ominaisuuksia. Webinaarin aikana ymmärrät kuinka verkkosivustoista ja mobiilisovelluksista tallennetaan dataa yhteen paikkaan. Koulutuksen aikana saat vinkkejä Google Analytics 4:n käyttöönottoa varten. 

Kouluttaja: Petri Mertanen

Avainsanat: analytics, analytiikka, ga4, Google, mertanen

Opettaja Mia Lehto

Tässä webinaarimuotoisessa koulutuksessa käytiin läpi kuinka markkinoinnin analytiikkaa ja etenkin verkkosivuston, mobiilisovelluksen sekä digitaalisten mainontakanavien mittausta voi suunnitella. Koulutuksen aikana annettiin vinkkejä kuinka voit selvittää datan tallentamista ja erilaisia datan lähteitä. Mittaamisen suunnitteluun sekä avainmittareiden määrittelyyn käytetään jatkojalostettua REAN-mallia (vrt. markkinoinnin AIDA-malli). 

Kouluttaja: Petri Mertanen

Avainsanat: datan analysointi

Opettaja Mia Lehto

Koulutuksessa tutuksi tulevat Google Optimize – testaaminen ja konversio-optimointi, konversio-optimoinnin aloitus, Google Optimizen käyttöönotto, erilaiset testaus- ja personointimahdollisuudet ja Esimerkki A/B/x testin toteuttamisesta. 

Kouluttaja: Petri Mertanen

Avainsanat: FIN, Google, marketing measurement, markkinoinnin mittaaminen, metrics, optimization, optimize, optimointi

Kouluttaja: Petri Mertanen

Avainsanat: analytics, analytiikka, data, FIN, Google, Google Analytics, Google marketing platform, marketing measurement, markkinoinnin mittaaminen, metrics, tags, tagit

Opettaja Mia Lehto

Avainsanat: analytics, analytiikka, Content report (Sisältöraportti), data, FIN, Google, Google Analytics, Google marketing platform, marketing measurement, markkinoinnin mittaaminen, metrics

Opettaja Mia Lehto

Google Data Studio -koulutuksessa aiheina on datan visualisointi ja jakaminen organisaatiossa,  organisaatioiden erilaiset datalähteet ja siiloutumisen haaste, datan yhdistämisen vaihtoehtoja (dashboard tai Marketing Data Warehouse), Google Data Studion käyttöönotto ja erilaiset datalähteet (sekä connectorit), datan hakeminen Google Analyticsista ja dashboardin luominen, parhaat käytännöt datan visualisoimiseksi, datalähteiden yhdistäminen ja avainmittareiden laskeminen kaavoilla sekä Dashboardin jakamisen vaihtoehdot. 

Kouluttaja: Petri Mertanen

Avainsanat: analytics, analytiikka, data, FIN, Google, Google Data Studio, Google marketing platform, marketing measurement, markkinoinnin mittaaminen, metrics

Google Analytics -koulutuksessa käydään läpi seuraavia asioita asiantuntijamme Petri Mertasen johdolla; kehittyneemmät ominaisuudet ja attribuutioraportit, Analytics Intelligence ja muut koneoppimisen mahdollisuudet, toimintaa ohjaavat toiminnallisuudet: notifikaatiot, merkinnät ja hälytykset. Lisäksi aiheina on monikanavaiset raportit ja attribuutiomallit, erilaisia analysointimenetelmiä ja (analytiikan) prosessi.

Kouluttaja: Petri Mertanen

Avainsanat: analytics, analytiikka, FIN, Google, marketing measurement, markkinoinnin mittaaminen, metrics

Opettaja Mia Lehto

Google Analytics – perusominaisuudet varmasti käyttöön • Universal Analytics vs. GA App+Web – missä mennään Google Analyticsin kehityksesä • Google Ads mainonnan ja analytiikan eriyttäminen (viite: evästeiden hallinta) • Tärkeimmät asetukset sekä tavoitteet, tavoitteet ja tavoitteet (+verkkokaupan seuranta) • Perusraportit – tarvitaanko niitä? (viite: Data Studio) • Liikenteen lähteiden ja mainonnan oikeanlainen seuranta (utm-tägitys)

Kouluttaja: Petri Mertanen

Avainsanat: analytics, analytiikka, FIN, Google, marketing measurement, markkinoinnin mittaaminen, metrics

Opettaja Mia Lehto

Digitaalinen palvelumuotoilu. Tässä webinaarissa pureudutaan digitaalisen palvelumuotoilun eri aspekteihin. Miten määritellään eri B2B ja B2C -ostajapersoonat ja miten näitä hyödynnetään digimarkkinoinnissa ja palvelumuotoilussa? Miten tehdään esteetöntä digitaalista palvelumuotoilua niin, että se myös tukee markkinointia ja myyntiä?

Kouluttajat: Kari Selovuo, Matias Suhonen

Avainsanat: ostajapersoonat, accessibility, saavutettavuus, customer relationship, asiakkuudetFINlaki, law, juridiikka, service design, palvelumuotoiluWCAG

Opettaja Mia Lehto

Selainten maailma on matkalla kohti evästeettömyyttä, kun kolmansien osapuolien evästeet poistuvat vähitellen. Mikä merkitys tässä uudessa tilanteessa on luottamusverkostoilla ja miten näitä verkostoja rakennetaan?

Kouluttaja: Kai Kuikkaniemi

Avainsanat: evästeet, evästeettömyys, luottamusverkostot

Opettaja Mia Lehto

Mitä mainostajan tulisi tehdä, kun yhä suurempi osa ostettavasta mainosinventaarista on 3. osapuolen evästeiden ulottumattomissa? Kolmannen osapuolen evästeitä hyödynnetään muun muassa mainonnan kohdentamiseen ja mittaamiseen. Kun nämä evästeet vähitellen katoavat, tarvitaan uusia ratkaisuja tilalle. Chrome luopuu viimeisenä selaimena 3p evästeiden käytöstä vuoden 2024 jälkipuoliskolla.

Mistä muutos johtuu, mitä vaihtoehtoja on nyt käsillä ja miltä mainonnan tulevaisuus voi näyttää?

Kouluttaja: Juuli Pelkonen

Avainsanat: digimainonta, evästeet, evästeettömyys, mainonta, ohjelmallinen

Opettaja Mia Lehto