Tästä kategoriasta löytyvät mm. brändityöhön ja -strategiaan, brändin kehittämiseen, työnantajamielikuvan luomiseen ja rekrytointiin liittyvät koulutukset.

 

Vaikuttavan brändin luominen vaatii yritykseltä mediaosaamista, kykyä päästä puheenaiheeksi sekä luoda keskustelua ympärilleen. Sukellamme webinaarissa journalistisen median maailmaan ja siihen, kuinka media toimii. Pureudumme myös ajatusjohtajuuden rakentamiseen ja siihen, miten saada yrityksen vastuullisuustyöstä ansaittua mediaa.

Kouluttaja: Anu Ubaud

Avainsanat: mediasuhteet, brändi, brändäys, vaikuttavuus, ansaittumedia, ajatusjohtajuus

 

In this webinar, we provide empirical evidence of how important it is to connect your innovation to other areas of business. Innovation is the rocket fuel for differentiation. Drive brand growth with connected innovation!

Target group: Innovators, brand builders.

Speaker: Manolis Koumantaros

Keywords: brand, innovation, behavioral science, brand strategy, brand building, consumer decision making, marketing psychology

Welcome to an inspiring webinar together with Marketing Finland, SB Insight and Atria!


The theme of the webinar is “how to achieve effective sustainability communication” with SB Insight’s founder and CEO, Erik Elvingsson Hedén and Nanna Järvinen, Vice President of Brand and Marketing at Atria.

Speakers: Nanna Järvinen, Erik Elvingsson Hedén

Keywords: brand, brand strategy, insight, market trends, sustainability

Opettaja Mia Lehto

Brändin ulkoiset tunnisteet ja visuaalinen ilme ovat kuluttajille brändin näkyvin osa. Ne vaikuttavat brändin vahvuuteen kuluttajien mielissä kahdella keskeisellä tavalla: helpottamalla brändin tunnistettavuutta ja rakentamalla toivottuja mielikuvia.

Kouluttaja: Anna Rautio

Avainsanat: asiakaskokemus, behavioral science, brand, brand building, brand strategy, brändi, brändi-ilme, brändin rakentaminen, brändistrategia, brändityö;, consumer decision, innovaatio, innovation, käyttäytymistiede, marketing psychology, markkinoinnin psykologia, markkinointiviestintä, mielikuva, ostopäätös, tunnistettavuus, ulkoiset tunnisteet, visuaalinen

Opettaja Mia Lehto

Vahvoilla brändeillä on vankka asema kuluttajien mielissä. Ne ovat tunnettuja, merkityksellisiä ja erottuvat muista brändeistä. Brändiin liitettävät mielikuvat ovat keskeisessä asemassa vahvan brändiposition rakentamisessa. Suoran brändivaikutuksen lisäksi on oleellista ymmärtää mielikuvien epäsuoraa, toisiinsa liittyvää vaikutusketjua. Jos kokonaiskuva mielikuvien vaikutuksesta on kirkas, pohja tuloksekkaalle markkinointiviestinnälle on kunnossa.

Kouluttaja: Tapio Heikinheimo

Avainsanat: asiakaskokemus, behavioral science, brand, brand building, brand strategy, brändi, brändi-ilme, Brändin rakentaminen, brändistrategia, brändityö, consumer decision, innovaatio, innovation, käyttäytymistiede, marketing psychology, markkinoinnin psykologia, markkinointiviestintä, mielikuva, ostopäätös, tunnistettavuus, ulkoiset tunnisteet, visuaalinen

Opettaja Mia Lehto

Understanding the way people make decisions is fundamental to successful innovation. More so in today’s complex world, people are unpredictable and elusive. What they say is rarely what they do!

Speaker: Manolis Koumantaros

Keywords: asiakaskokemus, behavioral science, brand, brand building, brand strategy, brändi, brändi-ilme, Brändin rakentaminen, brändistrategia, brändityö, consumer decision making, innovaatio, innovation, käyttäytymistiede, marketing psychology, markkinoinnin psykologia, markkinointiviestintä, mielikuva, ostopäätös, tunnistettavuus, ulkoiset tunnisteet, visuaalinen

Opettaja Mia Lehto

Kilpailuetua rekrytointiin työn merkityksestä -webinaarissa syvennymme rekrytoinnin haasteisiin ja niiden kohtaamiseen. Nykyinen työmarkkina muuttuu jatkuvasti, ja pätevien osaajien rekrytointi on tutkitusti entistä vaikeampaa. Miten tämä vaikuttaa rekrytointimarkkinointiin?

Kouluttaja: Lauri Vaisto

Avainsanat: asiantuntijarekrytointi, HR, rekrymarkkinointi, rekrytointi, työmarkkina, työnantajabrändi

Opettaja Mia Lehto

In recent years marketers around the world have focused almost all their energy on digital transformation resulting in extensive fragmentation of communication. The time is now ripe for a shift in focus.

Kapero will present a way forward based on challenges and insights from real cases from major Nordic advertisers.

Some areas that will be covered: Brand vs tactical, content vs media and organisation vs budget. And as a cherry on the top; how to understand the role of Google in all this.

Speakers: Peter Lundberg, Kaj Johansson

Keywords: brand, budget, content, digital marketing, digital transformation, Google, media, tactical

Opettaja Mia Lehto

Tässä koulutuksessa opit näistä teemoista:

  • Työnantajakuva, työnantajamielikuva, työnantajabrändi, employer branding… Mitä niillä tarkoitetaan ja miten tämä kaikki liittyy organisaation strategiaan ja brändiin?
  • Miten rakentaa brändiä työnantajuuden näkökulmasta? Mikä on oikeasti tärkeää ja miten välttää ankeimmat kliseet?
  • Miten markkinointi, viestintä ja HR voivat yhdistää voimansa liiketoiminnan tavoitteiden eteen?
  • Tutustumme samalla innostaviin esimerkkeihin onnistuneista työnantajakuvan edistysaskeleista.

Kouluttajat: Vilma Vikman, Lauri Vaisto

Avainsanat: brändi, strategia, työnantajamielikuva

Opettaja Mia Lehto

Webinaarin aiheina mm.

· Miten brändi vaikuttaa yrityksen arvoon?
· Brändi yrityskaupoissa
· Brändin ISO-standardit
· Brändi kiinni taloudellisiin mittareihin
· Omistajan tahtotila – brändin numeerinen kasvuvaatimus

Koulutus on suunnattu erityisesti yritysten ylemmälle johdolle.

Kouluttajat: Jari Taipale, Roope Jääskeläinen

Avainsanat: brand leadership, brändijohtaminen, brändäys, brändi, johtaminen, omistaja-arvo

Opettaja Mia Lehto

Webinaarissa keskitytään brändi-ilmeen rakentamisen uusiin työkaluihin sekä niihin kysymyksiin, joita keskijohdossa työskentelevät kohtaavat. Aiheina mm.
· Datalähtöinen brändistrategia/kaupallisen strategian kehittämisessä
· Datalähtöinen päivittäinen CX+ (lupaus/lunastuksen kehittäminen)
· Modernit tavat tuottaa kasvua
· Brändi kiinni taloudellisiin mittareihin
· Brändin ISO-standardi
· Brändin johtamisen viitekehys

Kouluttaja: Roope Jääskeläinen

Avainsanat: brändäys, brändi, johtaminen, kaupallistaminen

Opettaja Mia Lehto

Millainen on ollut brändin johtamisen matka neljännesvuosisadan aikana? Webinaarin aiheina mm.

• Suomalainen business-ympäristö
• Brändin määrittely ja ISO-standardit
• Brändin suhde markkinointiin ja liiketoiminnan johtoon.
• Terminologian haaste -> mitä tarkoittaa brändistrategia?
• Mitä brändi tarkoittaa BtoB ja BtoC?
• Minne brändin johtaminen on menossa?

Kouluttaja: Jari Taipale

Avainsanat: brand leadership, brändijohtaminen, brändäys, brändi, työkalut

Opettaja Mia Lehto

This recording concentrates on Brand Value Growth during Hybrid events

You will learn how Brand Owners get maximum out of Event Partnership when half of the audience has joined online and won't visit your booth or interact during physical events.

Speaker: Maarit Mäeveer

Keywords: branding

Opettaja Mia Lehto

Tässä tallenteessa kysytty asiantuntija Juuso Kemi kertoo, miten osallistamisen keinoin yrityksen työntekijät tai kokonaisen kaupungin väki saadaan mukaan brändiuudistukseen. Juuso kertoo, kuinka saada ihmiset puhumaan yhteistä kieltä ja miten luodaan tunne siitä, että yksittäinen työntekijä on osa suurempaa kokonaisuutta.

Kouluttaja: Juuso Kemi

Avainsanat: brändäys, brändi, brändiuudistus, osallistaminen

Opettaja Mia Lehto

Miten brändit voivat olla osana hyväntekeväisyysjärjestöjen varainhankintaa? Miten hyväntekeväisyys ja yhteistyö eri järjestöjen kanssa vaikuttaa brändimielikuvaan ja brändin arvoon? Tässä webinaarissa käymme läpi, millä eri tavoilla yritykset ja brändit voivat toimia osana järjestöjen varainhankintaa ja tehdä hyvää samalla kasvattaen omaa arvoaan.

Kouluttaja: Pia Tornikoski

Avainsanat: hyväntekeväisyys, järjestötoiminta, liitot, varainhankinta, varainkeruu, yhdistykset, yhdistysmarkkinointi, yhdistystoiminta

Opettaja Mia Lehto

Kiihtyvällä vauhdilla mekanisoituva ja digitalisoituva maailma kaipaa inhimillisiä brändejä ja aitoa yhteyttä. Tämä tulee olemaan tulevina vuosina yksi tärkeimmistä kilpailueduista. Tässä webinaarissa Petri Matero lähestyy segmentointia, targetointia ja positiointia mm. musiikin, populaarikulttuurin ja tuotteiden luomien sukupolvikokemusten kautta. Miten siirretään tunteita markkinoinnissa vuosikymmeneltä toiselle? Miten rakennetaan inhimillisiä brändipersoonia ja asiantuntijoita?

Kouluttaja: Petri Matero

Avainsanat: Brand building, brändin rakentaminen, brand marketing, brändimarkkinointi, consumer behaviour, kuluttajakäyttäytyminen, creativity, luovuus, digital marketing, digitaalinen markkinointi, FIN, marketing psychology, markkinointi psykologia

 

Opettaja Mia Lehto

Nature has always been a great source of inspiration for marketing and branding. This webinar gives you guidelines on how to successfully take nature and turn it into a force of nature for your brand.

Speakers: Guillaume Collinet, Michael Boumendil

Keywords: Brand marketing, brändimarkkinointi, brand nature, brändin luonneENG, sonic branding, äänibrändäys

Opettaja Mia Lehto

Kouluttajat: Timo Suokko, Hanna Viita, Jari Perälä, Timo Järvinen, Petteri Häkkänen

Avainsanat: brand development, brändin kehittäminen, brand marketing, brändimarkkinointi, company responsibility, consumer behaviour, kuluttajakäyttäytyminen, FIN, future and trends, tulevaisuus ja trendit, intellectual property rights, immateriaalioikeudet, marketing psychology, markkinointi psykologia, marketing regulation, markkinoinnin lainsäädäntö, sustainable, yritysvastuu

Opettaja Mia Lehto

Join Michaël Boumendil, President of Sixième Son, to learn why sonic branding is urgent and what you need to do to successfully launch your sonic brand. Can your audience recognize you with their eyes closed?

Speaker: Michaël Boumendil

Keywords: brand architecture, brändiarkkitehtuuriENG, sonic branding, äänibrändäys

Opettaja Mia Lehto

Tämän webinaaritallenteen pääpuhuja on Mikko Kotila, jolla on 25 vuoden kokemus viestinnästä ja strategisesta suunnittelusta. Mikko on auttanut yli puolta FORTUNE 100 brändeistä ja toiminut viestintästrategikkona erilaisissa kriisitilanteissa kuten Fukushiman ydinonnettomuus, Kiinan äidinmaitokriisi ja 2008 finanssikriisi. Mikko on kansainvälisen mainostajien kattojärjestö WFA:n ja Unicefi:in neuvonantaja.

Kouluttaja: Mikko Kotila

Avainsanat: communication, viestintä, consumer behaviour, kuluttajakäyttäytyminen, covid-19, crisis communication, kriisiviestintä, digital marketing, digitaalinen markkinointiFINTV marketing, televisiomarkkinointi

Opettaja Mia Lehto